Výzkum

Vyhledat

Dánska univerzita v Kodani přišla s nápadem na "nejbezpečnější systém označovaní produktu v boji proti pirátským výrobkům."
Pískové znaky, které se tvoří zcela náhodně, není možné duplikovat. Stejně tak jako lidské otisky prstu, jsou tyto vzory jedinečné.

Vědci uveřejnili v ACS Sensors novinku. Zařízeni s pokročilým senzorovým polem, které snadno zjisti kvalitu a složení alkoholu.

Společnost Sicpa získala americky patent na novou technologii optického zabezpečeni dokumentů a bankovek. Technologie OEL(optical effect layers) je krokem vpřed v boji proti padělání, jelikož umožňuje vytvářet okem rozeznatelný unikátní efekt ověřující originalitu dokumentu.
Nová metoda výroby OEL  využívá nesférických magnetických  nebo magnetizovatelných částic.  Vytvářený efekt je závislý na uhlu pohledu.  
Vynalez se zaměřuje hlavně na ochranu bezpečnostních dokumentu jako jsou doklady totožnosti a bankovky a zamezuje tak nezákonné reprodukci a padělaní.

Originál článku zde

Patent

Firma Sicpa

 

logo sci line